"מתבגרים עם אבא" – הצעה לפעילות לאבות ובני/ות מצווה פעילות שטח מיוחדת לאבות וילדיהם, לקראת ובמהלך גיל ההתבגרות

על הפעילות: בפעילות אבא ובן/בת יוצאים לטבע ומבצעים יחד שילוב מאתגר וכייפי של "משימות שטח" )ניווט בשטח, הדלקת אש, פתרון חידות ועוד( ו"משימות קשר" שנועדו לפתוח אפשרויות חדשות של תקשורת וקרבה, ולייצר יחד "חוזה קשר" חדש, לקראת גיל ההתבגרות. הפעילות כוללת הכנת ארוחת ערב מושקעת ומפנקת בשטח, ע"י ההורים והילדים. אופי הפעילות מאפשר להעביר אותה לקבוצות בגדלים שונים, בהתאם לגודל הקהילה.

מחקרים עדכניים מראים לנו כי רמת הקרבה בין אב לבנו מנבאת, אולי יותר מכל גורם אחר, את תפקודו של הבן בתקופת ההתבגרות בכל הממדים: הרגשיים, ההתנהגותיים והקוגניטיביים. איכות הקשר בין אב לביתו הוכחה גם היא כקשורה למגוון גורמי התפתחות חשובים כגון: חוויית הבדידות, תחושת המסוגלות והיכולת של הבנות ליצור קשרים בריאים עם בנים. אנו חיים בעידן מיוחד שבו נפתחות אפשרויות חדשות של קרבה וקשר בין אבות לילדיהם. זהו גם עידן של בלבול בעבורנו כאבות. איך מממשים את השינוי באבהות? איך מיישבים בין ציפיות ישנות וחדשות?

אנחנו מבינים שדברים לא קורים מעצמם. אנחנו כאבות חסרים מסגרות שיעזרו לנו לפתח את הקשרים עם הילדים. את פעילות השטח המשותפת יצרנו במיוחד לשם כך: כהזדמנות מיוחדת לחיזוק הקשר האבהי, לקראת ובמהלך גיל ההתבגרות